Reciklaža je zelo pomembna za okolje

Reciklaža odpadkov je zelo pomemben del vsakdanjega življenja. Nekateri odpadki se lahko znova uporabijo, zato je reciklaža ekonomsko pametna ideja. Recikliranje odpadkov je proces, v katerem se odpadni materiali spremenijo v nove materiale oziroma predmete. To je alternativa običajnemu načinu odlaganju odpadkov. To nam pomaga, da obdržimo nekatere materiale in s tem zmanjšamo toplogredne pline. Kot prime, nam recikliranje lahko zmanjša izpust toplogrednih plinov pri plastični proizvodnji in zmanjša onesnaževanje vode, ki lahko nastane zaradi smetišč ali pa odlagalnih mest.

Recikliranje je ključni komponent modernih načinov zmanjšanja odpadkov. Saj je tretji komponent v tako poimenovani odpadni hierarhiji, ki temelji na korakih “Zmanjševanje, Ponovno uporaba in Reciklaža”.

reciklaža

Obstajajo ISO standardi, ki so povezani z reciklažo. Materiale, ki jih lahko recikliramo obsegajo veliko večino stekel, papirja, karton, železo, plastika, gume, tekstile in elektronike. Kompostiranje ali pa ponovna uporaba biorazgradljivih odpadkov kot so hrana ali pa vrtni odpadki, se šteje kot recikliranje.

Materiali, ki se bodo reciklirani se prinesejo do zbiralnega centra ali pa se zberejo s posebni tovornjaki. Po zbiranju so nato odpadki sortirani, očiščeni in procesirani v nove materiale, ki so namenjeni za proizvodnjo.

V najstrožjem smislu bi recikliranje materiala omogočilo svežo oskrbo istega materiala. Na primer papir, ki ga uporabljamo v pisarnah, bi se lahko recikliralo v nov papir. Vendar je to pogosto pretežko oziroma bolj drago kot pa v primerjavi z novo proizvodnjo materialov iz surovin. Zato reciklaža nekaterih izdelkov oziroma produktov vključuje njihovo ponovno uporabo pri izdelavi drugih materialov. Na primer eden izmed teh materialov je karton.

Druga oblika recikliranja je reševanje določenih materialov iz kompleksnih izdelkov, bodisi zaradi njihove notranje vrednosti kot so svinec iz avtomobilskih baterij ali zlata iz veznih plošč ali pa zaradi njihove nevarne narave. Kot je lahko na primer odstranitev in ponovna uporaba živega srebra iz termometrov termostatov.

Recikliranje se uporablja že dolgo časa. V obdobjih, ko so bili viri materialov omejeni in jih je bilo zelo težko proizvesti, so arheološke študije starodavnih odlagališč prikazale, da so ljudje v tem obdobjih material reciklirali. Saj so bila odkrita odlagališča v kateri je bilo zelo malo odpadnih orodji ali pa keramike. To pomeni, da so ljudje odpadke pogosto reciklirali, raje kot pa da bi jih na novo naredili.

Na območju Evrope obstajajo dokazi, da so se ostanki bronastih in drugih kovin v predindustrijskem času raztopile za pogosto ponovno uporabo. Reciklaža papirja je bila prvič zabeležena leta 1031, ko so japonske trgovine prodale recikliran papir. V Veliki Britaniji so prah in pepel, ki nastane iz lesene in premogovne kurjave zbrali “prašniki”, ki so prah reciklirali kot osnovni material za izdelavo opeke.