Vas zanima energetski pregled stavbe?

Tudi vas zanima energetski pregled stavbe ter učinkovitost plina za ogrevanje in ne veste na koga bi se obrnili? V kolikor je temu tako ste na pravem mestu. Kliknite na www.geoplin.si/sl/energetski-pregled in si zagotovite vse potrebne informacije. V kolikor bi želeli zmanjšati stroške ogrevanja stanovanjskih prostorov ali proizvodnje toplote v industrijskem procesu se lahko brez oklevanja z zaupnanjem obrnete na podjetje Geoplin d.o.o.

energetski pregled

Če bi želeli zmanjšati stoške je potreben temeljit pregled energetske porabe vašega objekta oz. komponent, kar pa je idealna priložnost pridobitev vseh potrebnih informacij o porabi in stroških, ki jih slednja povzroča. Tako boste izvedli energetski pregled in dobili tudi kar se da podrobno analizo možnosti, s pomočjo katerih boste lahko visoke stroške tudi zmanjšali. V podjetju Geoplin izvajajo tudi energetski pregled, kateri pa je možen tudi v večih načinih. Najprimernejši energetski pregled določi strokovnjak glede na stavbo in njene problematike. Energetski pregled, ki se z drugimi besedami imenuje preliminarni je najpogosteje uporabljen, saj se analiza objekta izdela po enkratnem obisku ter pomočjo vprašalnika, katerega izpolni lastnik stavbe. Energetski pregled je najpriporočljivejše izvesti pri preprostih primerih, kjer je potrebne informacije možno dobiti na podlagi preprostih meritev. Možen pa je tudi širši pregled pri katerem se poraba energentov razdeli glede na vse porabnike. Ko se odločamo za prenovo ogrevalnega sistema je zalo priporočljivo narediti omenjen širši pregled.

Širši energetski pregled vsebuje analizo in zajem vseh podatkov obstoječega stanja upravljanja z energijo določenega objekta. Energetski pregled vsebuje določanje nabora možnih ukrepov, ki bodo v prihodnosti izboljšali energetsko bilanco in omogočili učinkovitejšo izrabo energije ter posledično zmanjšali stroške. Tovrstni ukrepi na različnih stopnjah vašega poslovanja in bivanja bodo stroške zmanjšali in posledično izboljšali vaše finančno stanje. Energetski pregled in analiza ukrepov vsebuje tudi določanje višine prihrankov oz. investivije ter njeno varčevalno dobo. Ob koncu naročnik prejme dovršeno poročilo o energetskem pregledu.