Odvzem vozniškega dovoljenja zaradi alkohola

Odvzem vozniškega dovoljenja zaradi alkoholaOdvzem vozniškega dovoljenja zaradi alkohola je v zadnjem času zelo pogost. Policisti odredijo odvzem vozniškega dovoljenja zaradi alkohola mlademu vozniku, če ima v litru izdihanega zraka več kot 0,0 miligrama alkohola, ostalim voznikom pa, če preizkus alkoholiziranosti pokaže v litru izdihanega zraka več kot 0,24 miligrama alkohola. Voznik začetnik tako na licu mesta dobi sedem kazenskih točk in denarno globo, čemur sledi začasen odvzem vozniškega dovoljenja zaradi alkohola. V primeru, da niste več mladi voznik, pa sledi denarna globa in osemnajst kazenskih točk, zaradi katerih izgubite vozniško dovoljenje.

Odvzem vozniškega dovoljenja zaradi alkohola lahko predstavlja velik problem pri vsakdanjih opravilih. Še posebno velika težava lahko nastane, če je vozniško dovoljenje določene kategorije pogoj za opravljanje službe. V tem primeru lahko ostanete tudi brez delovnega mesta. Na odvzem vozniškega dovoljenja zaradi alkohola se lahko pritožite ali pa sestavite predlog za vrnite začasno odvzetega vozniškega dovoljenja. Priporočeno je, da za sestavo takšnega predloga najamete profesionalce, ki vas bodo vodili skozi celoten postopek ter vam pomagali pri pravnih zadevah. Odvzem vozniškega dovoljenja zaradi alkohola pa zahteva poleg sestave predloga za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja tudi kontrolni zdravstveni pregled. Izrednega pomena je, da je kontrolni zdravstveni pregled opravljen hitro po odvzemu vozniškega dovoljenja in da so vsi papirji vloženi na sodišče pravočasno. Na spletni strani prekrski.com lahko najdete informacije in kontaktne osebe, ki vam pri vsem tem pomagajo. Pomagajo lahko tudi pri sestavi različnih predlogov za oprostitev plačila sodne takse, za nadomestitev plačila globe, svetujejo pa tudi pri celotnem prekrškovnem postopku in za vas pravočasno vložijo dokumentacijo. Odvzem vozniškega dovoljenja zaradi alkohola prinese s sabo še druge nepotrebne težave ter stroške. Če izgubite vozniško dovoljenje zaradi alkohola, se obrnite na strokovnjake, ki vam ga bodo pomagali v čim krajšem roku povrniti z minimalnimi stroški.