Otroška trgovina Mali Vragci

Otroška trgovinaOtroška trgovina je prodajalna, ki je z prodajnimi artikli, opremo trgovine, izložbami  in drugimi lastnostmi prilagojena ter namenjena prodaji potrebščinam za otroke. Kupci so največkrat starši, v vlogi kupcev pa se velikokrat znajdejo tudi sorodniki prijatelji in znanci. Otroška trgovina pa ne pozna zgolj kupce, v trgovini se velikokrat znajdejo starši, prijatelji, sorodniki, znanci,  v vlogi obiskovalcev, ki iščejo o določenem izdelku, ki je na prodaj informacije. Zanima jih primernost izdelka, katerega nameravajo kupiti za malčka, lastnosti, značilnosti izdelka, želijo na kratko povedano izvedeti čim več koristnega in zanimivega.

Prodajni artikli, ki jih  otroška trgovina ima v prodajnem programu, so specifično načrtovani, izdelani za najmlajšo populacijo lahko jih najdete tukaj. Posebna skrb pri načrtovanju, izdelavi in snovanju izdelkov je namenjena najmlajši populaciji otrok. Posebna skrb je potrebna zaradi otrokove narave in dojemanja okolice v času odraščanja. Otroci najmlajših starosti ne dojemajo stvari in okolice kot odrasli, ampak čute in druge zaznavne sposobnosti šele razvijajo. Tako se velik del spoznavanja stvari in okolice dogaja z dotikanjem, okušanjem in podobnimi osnovnimi zaznavnimi prijemi. Ker otrok ne zaznava pretečih nevarnosti in neprimernosti uporabe določenih predmetov v okolici, je potrebno na to misliti s tem, da se iz okolice otroka odstrani, ter nameni otroški igri samo predmete, kateri so zasnovani in izdelani otrokovi starosti primerno. Otroška trgovina ima v ta namen predvsem pisan nabor igrač, ki takšne zahteve izpolnjujejo. V prvi vrsti so tovrstne igrače izdelane iz zdravju neškodljivih materialov. Otrok namreč še ne ve in tudi ne more vedeti, da je stvar, ki jo iz radovednosti okušal, iz nevarnih snovi. Zato mora odsotnost nevarnih snovi zagotoviti igrača sama. Poleg tega ne sme biti ostrih delov, igrača mora biti dovolj kompaktna, da ne bi s spremenjenimi lastnostmi škodila otroku in njegovemu zdravju in podobno.

Otroška trgovina je poleg samega nabora prodajnih artiklov, otrokom in njihovim staršem, vzgojiteljem in vsem, ki sodelujejo na tak ali drugačen način pri otrokovi rasti, vzgoji in odraščanju, prilagojena z samo zasnovo, predvsem pa mora biti prodajno osebje usposobljeno za delo v tovrstnih trgovinah. Otroška trgovina je prodajalna, ki se z prodajnimi artikli, kupci in drugimi značilnostmi loči od ostalih trgovin. Drugačni prodajni artikli, ki jih otroška trgovina nudi so specifični. Enako ima otroška trgovina artiklom primerno drugačne kupce. Tako artikli, kot kupci, ki jih otroška trgovina ima se od artiklov in kupcev v drugih trgovinah ločijo po zahtevah, željah in ne nazadnje dilemah in vprašanjih, katera se pojavljajo ob nakupu in izboru.